Coaching

Coaching betyr at du får en personlig motivator, veileder, sparringspartner, mentor og støttespiller. En partner som vil følge deg opp så lenge du vil, helt til du når målet ditt.

Tradisjonell coaching skjer "live" gjennom møter og samtaler.

E-coaching skjer ved personlig korrespondanse på nettet, normalt ved E-post.

 

Livscoaching er når du ønsker personlig utvikling, finne ny motivasjon, nye veier i livet.

Ledercoaching og Selgercoaching gir deg trygghet, støtte og utvikling i din jobb.

Gruppecoaching er stimulerende og effektivt; du er en del av en gruppe som utveksler erfaringer og kunnskap på vei mot felles eller individuelle mål. 

 

E-coaching

Noen av fordelene som E-coaching gir deg:

  • Når du skriver ned ditt spørsmal blir din bevissthet utfordret. Du må konkretisere dine tanker og ideer, noe som stimulerer din kreativitet og løsningsevne. Hjernen din fungerer slik at når den oppfatter et spørsmal, vil den automatisk søke etter svar. Samtidig begynner din stifinner (underbevisstheten) å jobbe for å finne rett vei.
  • Du kan sende dine spørsmål når det passer deg best. Du er ikke styrt av møteavtaler til bestemte tider, og du kan benytte tiden din mest mulig effektivt.
  • Du vil alltid ha en skriftlig oversikt over alle spørsmål og svar. Du kan dermed enkelt gå tilbake og hente opp tidligere råd og tilbakemeldinger.


Så lett kommer du i gang med din personlige oppfølging med E-coaching:

Steg 1:     Bestill E-coaching. Du vil motta en E-post der du bes om å beskrive din situasjon og ditt mål, slik at jeg blir kjent med deg. Du vil også få oppgitt E-post adressen du skal sende dine spørsmål til.

Steg 2:     Svar på E-posten og send til den oppgitte adressen

Steg 3:     Så snart jeg har lest din beskrivelse ringer jeg deg for en personlig samtale der vi legger et godt grunnlag for vårt kommende samarbeid.

Steg 4:     Deretter begynner du å sende dine spørsmål i E-post, og du vil motta svar fra meg.Slik fungerer E-coaching programmet:

  • Du mottar fem E-post svar pr uke. Normalt er det hensiktsmessig at du sender ett spørsmål pr. dag fem ganger i uken slik at du har kapasitet til å følge opp svarene suksessivt. Svarene du mottar vil gi deg nye ideer og gi deg målrettede og effektive oppgaver som fører deg fra delmål til delmål. Vi tilpasser programmet slik at du ikke mister fremdrift i forbindelse med ferier.

  • Spørsmålene dine bør fokusere på målet ditt. Tenk hele tiden på hvilke tiltak og aktiviteter som kan bringe deg videre. Jeg vil hjelpe deg til å holde fokus pa målet, delmålene og de ulike oppgavene.

  • Jo mer konkret du stiller dine spørsmål, jo mer konkret vil jeg kunne svare deg.

  • Selv om du velger å sende færre enn fem spørsmål i løpet av en uke, kan du ikke sende flere enn fem spørsmål den påfølgende uken. (Dersom du ikke sender spørsmål, vil du ikke motta E-post fra meg.)

  • Du kan velge et program over tre eller seks måneder tilpasset din situasjon og målsetting. (Merk: Seks måneders program gir deg lavere investering pr. måned.) Du kan naturligvis bygge på med ytterligere måneder, uansett hvilket program du velger å starte med.