Rådgivning

Både i arbeidslivet og privat vil du ha glede av sparring, motivasjon, nye idéer, råd og erfaringsutveksling som er objektiv, konkret og vidsynt.
Her har du muligheten... 

 

Sett deg høye mål – Og nå de!

 • Du får personlig hjelp til å definere dine mål på en måte som gir deg best effekt

 • Du lærer å planlegge veien mot målet og hvordan overvinne hindre

 • Du blir fulgt opp, veiledet og motivert hele veien frem

Leder - Samtalepartner

 • Du får nye ideer og objektive innspill som gjør deg tryggere på dine lederbeslutninger

 • Du får belyst og bekreftet dine gode planer, beslutninger og tiltak før de iverksettes

 • Du får konkrete råd basert på din aktuelle situsjon og foreliggende utfordringer

Selger - Samtalepartner

 • Du får nye ideer, råd og veiledning for din salgsstrategi og dine salgsaktiviteter

 • Du får konkret sparring og motivasjon før viktige kundemøter

 • Du videreutvikler din salgsprosess og avslutningsferdighet og øker dine salgsresultater

Rekruttering & Utvelgelse

 • Sett klarere kriterier for stillingen som skal bestettes

 • Håndter søkermassen og kandidatene mer effektivt og presist

 • Gjennomfør intervjuene slik at kandidatenes virkelige motivasjon og evne avdekkes

Salgsutvikling og økt kundelojalitet

 • Utarbeid effektive strategier og planer for samlet salgsarbeid og kundeoppfølging

 • Etabler rutiner og praksis som skaper langsiktige og tilfredse kunder

 • Skap større forståelse for kundens kjøpsbeslutninger og bedre kundepåvirkning

Forretningsutvikling

 • Research og situasjonsvurdering som grunnlag for gode beslutninger

 • Vurdere sterke og svake sider og velge rett strategi

 • Utvikling fra ide til aktivitet til gode resultater