Kurs & Workshop

Å jobbe med Stein i kurs og workshop er både inspirerende og resultatskapende.

Med bred kunnskap, motiverende entusiasme og målrettet fokus blir det interaktivitet og lærerikt!

Velg mellom ulike emner innen samarbeid, kommunikasjon. ledelse og salg.

Med 25 års erfaring og fornøyde referanser blir det garantert et løft i organisasjonen til glede for hver enkelt medarbeider og bedriften.

 

Resultatøkning

 • Hvilke interne forhold og prosesser påvirker vår virksomhets resultater og lønnsomhet?

 • Hvordan påvirker hver enkelt av oss kundenes kjøpsbeslutning og lojalitet?

 • Hvordan kan vi best mulig utnytte vår personlige kunnskap og felles ressurser for å bidra til gode resultater?


Ulike personprofiler og kommunikasjon

 • Analyse og vurdering av individuelle personprofiler

 • Hvilke naturlige muligheter og utfordringer medfører våre ulike personprofiler?

 • Hvordan vi kommuniserer godt med ulike personer


Samarbeid og vekst

 •     Hva kjennetegner samarbeidet i vår virksomhet i dag?

 •     Hvordan skal vi samhandle bedre mellom avdelingene?

 •     Konkrete rutiner og prosesser for utvikling og forbedring


Selgertrening

 •     Individuelle selgeregenskaper og ferdigheter

 •     Kjøpspsykologi: Forstå hvordan kunden tar sine valg

 •     Bevisst påvirkning som gir kjøpsbeslutning og økt salg!


Teknisk salg – Salg av løsninger

 •     Den store forskjellen på å selge produkter kontra salg av rådgivning og løsninger

 •     Den grunnleggende Modellen for Egenskaper og Nytteverdier

 •     Bevisst og målrettet gjennomføring av de ulike fasene i salgsprosessen


Få mer tid

 •     Bevisstgjøring på egen tidsbruk

 •     Rett fokus og riktig prioritering

 •     Effektive individuelle og felles rutiner og praksis


Nå ditt mål!

 •     Hvorfor mål kun blir drømmer for så mange...

 •     Slik setter du attraktive mål og når de

 •     Systematisk oppfølging som sikrer at du når ditt måloppnåelsen


Gruppecoaching

 •     Veiledning og motivasjon for en målrettet gruppe som gir ekstra inspirasjon og effekt

 •     Formulering av individuelle og/eller felles mål

 •     Oppfølging som sikrer at hver enkelt når sitt mål