Tjenester

I tillegg til kurs, workshop, coaching og bøker kan du også dra nytte av:


SeeRecruit - webverktøyet som gjør det umulige mulig ved Utvelgelse og Rekruttering

 • Motta søknadene med ferdig rangerte kandidater (!)

 • Se søkernes personprofil allerede ved mottak av søknadene (!)

 • Velg mellom kun søknad, kun personprofil eller begge

 • Gå til SeeRecruit.com


Kundeundersøkelser med større pålitelighet

 • Skreddersydde spørsmål til hver enkelt kundegruppe

 • Få oppriktige og sannferdige svar ved å outsource undersøkelsen

 • Manuelle, personlige og nøytrale kundeintervjuer sikrer mest korrekte resultater

 • Les mer på NumberOne.no


Research og forretningsutvikling

 • Utfører grundig og nyttig research som grunnlag for deres strategiske beslutninger
   
 • Hjelper til med å finne rett forretningspartner i Norge og internasjonalt

 • Målgrupper er både produsenter, leverandører, distributører og salgsapparat

 • Les mer på NumberOne.no


NorskSelgerskole.no

 • Bedriftsinterne skreddersydde program

 • Åpne kurs i salg

 • Etablert 1989; mange års erfaring fra ulike bransjer og profesjoner

 • Gå til NorskSelgerskole.no


Find Your Norwegian Family

 

Extraservice.no